Klabax

Účinné látky

Klaritromycinum

Popis přípravku

Klarithromycin ve formě tablet je indikován k léčbě infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy u dospělých a dospívajících od 12 let. Mezi jeho hlavní indikace patří:

  • infekce dolních cest dýchacích (např. bronchitida, pneumonie),
  • infekce horních cest dýchacích (např. faryngitida, sinusitida),
  • infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel),
  • zubní infekce,
  • diseminované nebo lokalizované mykobakteriální infekce vyvolané Mycobacterium avium nebo Mycobacterium intracellulare. Lokalizované infekce vyvolané Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii.

  • klarithromycin je indikován k prevenci diseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium komplex u pacientů s infekcí HIV a s počtem lymfocytů CD4 nižším nebo rovnajícím se 100/mm3.
  • klarithromycin v kombinaci s antisekretoriky je indikován k eradikaci H. pylori s výslednou sníženou recidivou tvorby duodenálních vředů.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
500MGTBL FLM 14SPCPIL