BENDAMUSTINE GLENMARK 2,5 MG/ML

Hematologické malignity

Účinné látky

bendamustin

Popis přípravku


– Léčba první linie chronické lymfocytární leukémie (stadia B nebo C dle Bineta) u pacientů, pro které není vhodná kombinovaná chemoterapie obsahující fludarabin.
– V monoterapii k léčbě indolentního non-Hodgkinova lymfomu u pacientů, u kterých došlo k progresi během léčby rituximabem nebo režimem zahrnujícím rituximab nebo během 6 měsíců po takové léčbě.
– Léčba první linie mnohočetného myelomu (stadia II s progresí nebo stadia III dle Durie-Salmona) v kombinaci s prednisonem u pacientů starších 65 let, pro které není vhodná autologní transplantace kmenových buněk a kteří v době diagnózy trpí klinickou neuropatií, což vylučuje použití terapie obsahující thalidomid nebo bortezomib.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
100 mg5 ks INF PLV CSLSPCPIL
25 mg20 ks INF PLV CSLSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.