Kontakty

  • Sídlo společnosti
  • Výrobní závod Vysoké Mýto
  • Slovenská republika
    Sídlo spoločnosti

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.
City Tower (3. podlaží)
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Tel.: +420 227 629 511
DIČ/VAT: CZ04727339
IČO: 047 27 339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762
Kodex Glenmarku
Nahlášení podnětu týkajícího se etiky a dodržování předpisů

Obecné dotazy:
recepce@glenmarkpharma.com

Dotazy a informace medicínského charakteru:
Czech.PVG@glenmarkpharma.com

Výběrová řízení na léčiva:
objednavky@glenmarkpharma.com

Hlášení nežádoucích účinků:
Czech.PVG@glenmarkpharma.com

Sídlo společnosti:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
City Tower (3. podlaží)
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
DIČ/VAT: CZ46505164
IČO: 46505164, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 150331

Výrobní závod:
Glenmark Pharmaceuticals
Fibichova 143
566 17 Vysoké Mýto
Tel.: +420 465 457 218
Fax: +420 465 457 457
e-mail: Czech.VMPlant@glenmarkpharma.com


GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.
Tomášikova 64
831 04 Bratislava 3
Slovak Republic
tel.: +421 2 20 255 041
e-mail: info-sk@glenmarkpharma.com
IČO: 35933526
IČ DPH/DIČ: SK2022002510


Všeobecné informácie:
info-sk@glenmarkpharma.com

Otázky a informácie medicínskeho charakteru:
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com

Otázky a sťažnosti na kvalitu liekov:
info-sk@glenmarkpharma.com
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com

Hlásenie nežiaducich účinkov:
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com
Slovak.PVG@glenmarkpharma.com

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok nášho lieku alebo problémy s kvalitou našich výrobkov, kontaktujte nás čo najskôr telefonicky alebo emailom na adrese Slovak.PVG@glenmarkpharma.com alebo pvg@glenmarkpharma.com.
Uveďte prosím akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a údaje o pacientovi, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (pohlavie a vek, prípadne iniciálky a dátum narodenia). Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci
účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov
spoločnosti Glenmark pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov.

Pre objednávky liekov cez emergentný systém kliknite na nižšie uvedený link:
https://elo.unipharma.sk

V prípade, že spojenie nefunguje použite email:
emergent@unipharma.sk