Glenmark Pharmaceuticals

  • Česká republika
  • Korporace

Společnost Glenmark trvale rozšiřuje nejen počet zemí, v nichž prodává své léky, ale také počet zemí, v nichž své léky též vyrábí. V roce 2007 společnost Glenmark Pharmaceuticals koupila přes devadesát procent akcií tuzemské farmaceutické společnosti Medicamenta, a ta změnila svou obchodní firmu na Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. se sídly v Praze a Bratislavě.

Součástí firmy je i dosavadní výrobní závod společnosti Medicamenta ve Vysokém Mýtě, což je významné především proto, že je z hlediska principů správné výrobní praxe certifikován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a má autorizace pro import z řady třetích zemí. Proto společnost Glenmark přesunula do Vysokého Mýta významný objem své výroby, přičemž ve Vysokém Mýtě se realizuje výroba a finální balení řady léků a doplňků stravy pro celý region Evropské unie. Pohyb a prodej léků v Evropské unii je velmi přísně kontrolován a regulační orgány EU kladou přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost léků v EU prodávaných. Proto je důležité zdůraznit, že součástí závodu Glenmark Vysoké Mýto je i pracoviště „Quality assurance“, které garantuje chemickou a mikrobiologickou kvalitu veškeré produkce podle požadavků Evropské unie.

Glenmark

Výrobní závod Vysoké Mýto

budova Glenmark
laboratoř
talbetovačka
blistrovačka

Společnost Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. realizuje projekt FVE – Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000093, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Certifikace

Systém managementu BOZP

Vedení společnosti stanovilo politiku EHS, která deklaruje zodpovědný přístup společnosti k oblasti bezpečnosti práce.

Politika EHS

Certifikát Zodpovědná firma

ČSN EN ISO

Všeobecné obchodní podmínky / General terms and conditions

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvětově působící nadnárodní integrovaná farmaceutická společnost s vlastní výzkumnou a vývojovou základnou. Má 14 výrobních závodů ve čtyřech zemích a 6 R&D center. Zaměstnává více než 10 400 lidí ve více než 80 zemích a obchoduje i na plně rozvinutých a přísně kontrolovaných trzích, jako v USA či ve státech Evropské Unie.

Srdcem všech aktivit společnosti Glenmark je vlastní výzkum a vývoj. Nejrozsáhlejší, moderně vybavené a progresivně zaměřené výzkumné laboratoře společnosti Glenmark sídlí v Mahape (Navi Mumbai) a výrobní závod v Goa. V roce 2004 založila společnost Glenmark ve švýcarském městě Neuchâtel dceřinou společnost Glenmark Pharmaceuticals S.A. (GSA), která se stala centrem výzkumu a vývoje biologických léků a kde v současnosti pracuje mezinárodní tým více než 50 vědců s rozsáhlými zkušenostmi z tohoto oboru.

Glenmark je zaměřen na průkopnické objevování nových léků především v oblasti zánětů (COPD/astmatu, revmatoidní artritida, atd.), metabolických poruch (cukrovky, obezity atd.) a bolesti (Neuropatické a zánětlivé bolesti). Řada potenciálních nových léků je v různých fázích preklinického a klinického vývoje.

V současné době se společnost řadí mezi TOP 100 světových pharma a biotechnologických společností. V roce 2011 byl Glenmark byl vybrán jako „nejlepší společnost na rozvíjejících se trzích“ a získal také uznání za „Best Overall Pipeline 2011 od SCRIP, nejrespektovanějšího farmaceutického časopisu na světě.

Biologics Research Centre - SwitzerlandBiologics Research Centre - Switzerland
Glenmark R&D at MahapeGlenmark R&D at Mahape

Naše hodnoty

Glenmark je globální a vedoucí farmaceutickou společností založenou na integrovaném výzkumu.
Naši firemní kulturu představují zaměstnanci, kteří jednají a konají dle našich hodnot: Úspěch-Respekt-Znalosti.

Úspěch

Ceníme si vytrvalého dosahování vytčených cílů a usilujeme o naplnění naší vize

Respekt

Respektujeme všechny zůčastněné strany, snažíme se být tím nejlepším partnerem.

Znalosti

Vážíme si znalostí, neboť umožňují najít našim lidem inovativní řešení k provedení změny vedoucí k úspěchu